Skogsjö
Foto: Jacque de Villiers/imagebank.sweden.se

Hållbarhet

Er exportsatsning måste vara hållbar. En exportsatsning riskerar att skapa ett negativt klimatavtryck samtidigt som ett hållbart kunderbjudande allt oftare skapar en konkurrensfördel.

I framtiden blir hållbarhet en hygienfaktor. Storföretagen skärper sina krav i snabb takt nu och om man vill vara (kvar som) underleverantör i en internationell leveranskedja stärker ni era kort genom att vara förberedda. Slutkonsumenter världen över gör också medvetna val i allt större omfattning.

Export måste bidra till en hållbar utveckling vilken ofta definieras som:

en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
1 Brundtlandkommissionen

Ert företag behöver se till

  • Att era varor och tjänster produceras hållbart i produktionsprocesser hos er och era underleverantörer.
  • Att varor och tjänster packas och levereras hållbart.
  • Att varorna och tjänsterna bidrar till hållbarhet vid nyttjande.

Hållbarhet har tre dimensioner

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att affären måste vara lönsam över tid
  • Miljömässig hållbarhet betyder att varan, processen, leveransen och konsumtionen inte ska bidra till att utarma ändliga resurser, bidra till ökade utsläpp av klimatgaser eller negativt påverka biologisk mångfald. Industriell symbios och cirkulära modeller är både verktyg och lösningar.
  • Social hållbarhet innebär tex att det ska vara schyssta arbetsförhållanden, att bidra till jämställdhet och mångfald och att inte bidra till korruption.

Ni kan jobba med tex internationella standarder ISO14000 eller ISO26000 eller Agenda 2030. Ibland finns branschspecifika normer eller regler att förhålla sig till.

Hållbarhetskrav i globala värdekedjor  

Om du är sugen på att veta mer vad stora internationella företag ställer för hållbarhetskrav på sina underleverantörer så finns en färsk undersökning gjord av IUC här nedan. Där berättar storföretagen om hållbarhetskrav och rekommendationer som de tycker att små och medelstora företag som är underleverantörer ska titta extra noga på. Storföretagen är representerande inom industrier såsom fordon, stål, energi, mineral, virke och skog. 

Till undersökningen

Om du önskar stöd kring dessa bitar finns det hjälp att få:

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.

Facebook
Twitter
LinkedIn