Personer runt ett bord tittar på diagram
Foto: Listelotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Ekonomi & Finansiering

Att göra affärer med parter utanför Sveriges gränser skapar snabbt nya ekonomiska och finansiella förutsättningar.

Företagen behöver se över sin prissättning och sina kalkyler för att kunna generera en hållbar exportoffert som ger en önskvärd lönsamhet. Val av valuta och valutasäkring är en annan del. Företaget kanske också behöver nya finansieringslösningar för exportsatsningen.

Initialt behöver ni säkra att företaget står stabilt ekonomiskt för att kunna bära investeringar och längre betalningstider än de 30 dagar som är vanligt i Sverige. Likviditetsbrist är en vanlig orsak till konkurs som kan undvikas med bra planering. Att simulera olika försäljningsscenario kan också vara värdefullt.

För att välja rätt betalningsvillkor i ett avtal, eventuellt matcha delbetalningar mot delleveranser och för att minska risken vid stora transaktioner för såväl er som för kunden finns verktyg i form av tex exportkrediter och remburser som även kan användas som försäljningsargument och/eller konkurrensfördel gentemot er kund.

Stöd

Exportkalkyl, prissättning, likviditetsbudget och affärssimulering
Riskkapital och lån
Valutasäkring
  • Ert företags bank
Säkra betalningar
Finansiering för internationalisering av miljöteknik

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.

Facebook
Twitter
LinkedIn