Översikt exportkompassen

Exportkompassen

Behöver du vägledning och information om hur du på bästa sätt kan förbereda din export eller växa din export? Exportkompassen går igenom grundläggande moment som rör allt ifrån att välja marknad och hitta kunden till praktisk hantering av export samt aktörer som kan hjälpa dig på vägen för att minska risker och öka dina chanser att lyckas.

Marknadsval

Val av exportmarknad handlar om att identifiera och analysera urvalskriterier som ger ökade chanser att lyckas på en marknad. Genom att gå igenom yttre faktorer samt interna delar i företaget och kring produkten utkristalliseras vilka marknader som kan vara intressanta att satsa på.

Hitta kunden

Parallellt med att identifiera marknad att satsa på behöver ni fundera över lämplig etableringsform och identifiera kunden för företagets erbjudande. Då finns ett antal frågor som ni behöver ställa er.

Produkt

Ska ni sälja hela sortimentet till den nya marknaden eller ett urval? Vad är er konkurrenskraft och är det hållbart? Är din vara eller tjänst redo för exportsatsningen eller finns det behov eller krav som gör att den behöver anpassas?

Ekonomi & Finansiering

Att göra affärer med parter utanför Sveriges gränser skapar ofta nya ekonomiska och finansiella förutsättningar.

Juridik, Avtal & IP

Immateriella tillgångar, affärsavtal och villkor, försäkringar och  gällande lagar & regler i exportlandet är exempel på områden som är viktigt att ha kännedom om innan exportsatsningen för att undvika dyra misstag.

Beroende på vilket land du ska exportera till finns det olika regler för dokumentkrav, tullar och avgifter. Håll koll på dessa bitar i avtal, prissättning och offerter för att minska risken för oförutsedda kostnader.

En exportsatsning riskerar att skapa ett negativt klimatavtryck om det inte beaktas. Ett hållbart erbjudande skapar ofta en konkurrensfördel då marknaden idag ställer högre krav än tidigare. Därmed är det viktigt att företaget har hållbarhet på agendan i sitt arbete på både kort och lång sikt.

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.