Kvinna går igenom avtal med kund
Foto: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Juridik, Avtal & IP

Att göra affärer med parter utanför Sveriges gränser kräver ofta mer förberedelse än när man gör affärer med svenska företag. Affärsavtal, immateriella tillgångar (intellectual property, IP), försäkringar och  gällande lagar & regler i exportlandet är exempel på områden som bör gås igenom i samband med en exportsatsning.

Börja med att kolla att den vara eller tjänst ni vill exportera inte har restriktioner för export eller för import på den tänkta marknaden. Särskilt livsmedel, växter, militär utrustning och varor med möjligt ”dual use” för militärt nyttjande har ofta restriktioner och kan behöva tillstånd.

Affärsavtal

Gör inte affärer utan ett affärsavtal och erbjud gärna kunden er mall att utgå från. Ni kan utgå från Business Swedens avtalsguide nedan för att skapa ett utkast för avtalsmall utifrån er affär och inte missa vitala rubriker.

Få behärskar affärsjuridiska termer på engelska varför vi utan undantag rekommenderar att ni låter mallen granskas av en jurist innan nyttjande eftersom formuleringar är av vikt om problem skulle uppstå. Vid mer komplicerade affärer kan dessutom varje enskilt affärsavtal behöva granskas av en jurist. En jurist med kunskap om internationella avtal kan även rådgöra om alternativ om er kund inte skulle godkänna svensk lag och svensk domstol.

Tjänsteexportavtal

Tjänsteexportavtal kan med fördel bygga på eller kompletteras med standardiserade allmänna villkor, viktigt då att huvudavtal och bilaga inte är motsägelsefulla.

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar som tex varumärke, patent, design, upphovsrätt kan ibland behöva skyddas genom registrering på tänkta exportmarknader såväl som på mindre nogräknade marknader när ni börjar synas internationellt.

Boka ett möte med ditt företags försäkringsbolag och berätta om exportsatsningen, företagsförsäkringen kan behöva kompletteras för att gälla.

Om du önskar stöd kring dessa bitar finns det hjälp att få:

Export / importrestriktioner
Affärsavtal och mallar
Immateriella tillgångar, IP
Försäkringar
  • Företagets försäkringsbolag
  • Ev specifika transportförsäkringar, beroende på leveransvillkor
Lagar och regler
  • Svenska Handelskammare på exportmarknaden
  • Business Swedens utlandskontor
  • Branschspecifika organisationer, myndigheter och jurister på exportmarknaden som kan identifieras genom aktörerna ovan

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.

Facebook
Twitter
LinkedIn