Falu Gruva

Om Exportarena Dalarna

Exportarena Dalarna är ett initiativ för att underlätta för företag att nå ut på export. Genom Exportarena Dalarna når du som företag alla exportfrämjande aktörer och deras  erbjudanden. Hållbart och utan onödig risk.

Initialt startade det som ett samverkansprojekt mellan Almi GävleDala, EEN/Dalarna Science Park, IUC Dalarna och Region Dalarna finansierat av de senare och Europeiska utvecklingsfonden. Ambitionen är ett permanent, proaktivt, regionalt samordnat exportfrämjande för att stötta och öka Dalaföretagens hållbara export.

Hållbar export

Företag som projektet prioriterar ska:

  • Vara små eller medelstora och verksamma i Dalarna
  • Ha exportpotential eller vara redan befintliga exportörer
  • Besitta ekonomisk kapacitet och en lönsam affär över tid
  • Jobba aktivt med eller har ambition att aktivt jobba klimatsmart med sina varor, tjänster och processer
  • Bidra till social hållbarhet inom den egna verksamheten och gentemot sina leverantörer och kunder

Denna digitala plattform syftar till att samla information och kontakter på ett och samma ställe, en plattform att utgå ifrån.

Kontakta oss

Skicka ett mail till exportlots@exportarenadalarna.se så återkommer vi till dig inom kort.  

Aktörerna

EEN – Enterprise Europe Network

Vi hjälper små och medelstora företag i Dalarna med internationella affärskontakter. Vi hjälper till med både import- och exportfrågor och ger även rådgivning kring EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor eller annat som rör internationella marknader. Våra tjänster är kostnadsfria.

Kontaktperson exportrelaterade frågor:
Rådgivare Patricia Eresjö
Telefon: +46 (0)70 627 00 82
Mail: patricia.eresjo@dalarnasciencepark.se
Web: Enterprise Europe Network – Dalarna Science Park

Almi

Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential i hela Dalarna. Hos oss finns kapital till dina satsningar, vare sig du vill öka din export, köpa ett företag eller vill investera i företagets lokaler. Hos oss finns också rådgivare med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, styrelsearbete och ledarskap, ägarsskifte och mentorskap. Almi är en partner till ditt företag i er utveckling som vet hur ni kan växa på ett hållbart sätt.

För att testa din exportkapacitet kontakta:
Rådgivare Nils Bergström
Telefon Direkt: 0243-48 88 69,  vxl 0771-55 85 00
Mail: nils.bergstrom@almi.se
Web: Kontaktuppgifter till kontor – almi

Mellansvenska Handelskammaren 

Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation för företag i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland som erbjuder utbildningar, nätverk samt opinionsarbete inom till exempel infrastruktur, energifrågan och export. Inom export är de specialister på och hanterar exportdokument, utbildar i leveransvillkor (Incoterms® 2020) och driver ett exportnätverk.

Kontakt:
Mail: chamber@mellansvenskahandelskammaren.se
Webb: www.mellansvenskahandelskammaren.se/export-och-import/

Industriella Utvecklingscentra (IUC) Dalarna

IUC Dalarna stöder små och medelstora företag inom framförallt verkstads- och träindustrin inom affärsutveckling, kompetensutveckling, produktionsutveckling och produktutveckling så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer i bland annat internationella leveranskedjor och förstå kraven från globala världsledande företag.

Region Dalarna

Hos oss kan du söka pengar i form av företagsstöd för investeringar, samverkansprojekt eller konsultcheckar för att ha råd med en expert för ett specifikt uppdrag. Vi erbjuder tex internationaliseringscheckar där du kan anlita en exportkonsult och omställningscheckar som du kan använda för att se över hållbarheten i din produkt, dina processer eller hållbarhetscertifiera dig.

Kontakt:
Lars Erik Liss
Telefon: 023- 77 70 19
Mail: larserik.liss@regiondalarna.se
Webb: www.regiondalarna.se/foretagsstod

Visit Dalarna – För besöksnäringsexport och kulturella och kreativa näringar

Vårt uppdrag är att ge företag inom Dalarnas besöksnäring bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa samt skapa fler och bättre affärer. Vi har ett samordnande och ledande uppdrag – tillsammans är vi starka och kan locka fler besökare till Dalarna. Hos oss kan du som företagare framför allt få hjälp med affärsutveckling och kompetenshöjning i form av exempelvis utbildningar, nätverk, produktutveckling, omvärldsanalyser och exportmognad.

Kontakt:
International Business Development
Tatjana Summermatter
Telefon: 010-600 29 35
Mail: tatjana.summermatter@visitdalarna.se
Webb: www.visitdalarna.se

Dalapop

Vi stöttar och hjälper artister, band, producenter, arrangörer och andra inom musikbranschen med tips, rådgivning och personella eller ekonomiska stöd för att ta nästa steg i sin karriär nationellt och internationellt.

Kontakt:
Webb: www.dalapop.se/kontakt/

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör vi genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.

Kontakt Dalarna:
Exportfinansieringslots Anna Långström
Mail: anna.langstrom@ekn.se
Webb: www.ekn.se

Facebook
Twitter
LinkedIn