Uppfinnare testar prototyp på produkt
Foto: Hans Olof Utsi/imagebank.sweden.se

Produkt

Ska du börja sälja din vara eller tjänst till en ny marknad? En viktig förutsättning för att du ska lyckas med din produkt på en ny marknad är att produkten är konkurrenskraftig och är säker att använda.

För att säkerställa det behöver ni fråga er vad det är ni ska exportera? Är det hela sortimentet eller bara delar? Är det hela varan eller kanske bara en detalj som sedan monteras på en annan produkt? Behöver varan kompletteras med en tjänst? Ska den säljas som fristående artikel eller som en prenumeration? Vad i ert sortiment har tydliga USP:ar, unique selling points/propositions, som gör den unik eller bättre än konkurrenternas?

Produktanpassning

Oavsett om du ska sälja din produkt inom EU eller utanför EU så kommer du stöta på olika krav som du måste ta hänsyn till innan du kan börja sälja din produkt på den nya marknaden. Produkterna behöver ofta anpassas efter kundens önskemål, uppfylla hållbarhetskrav, uppfylla tvingande regler eller anpassas till standarder, normer, instruktionsspråk, märkning etc.

Vid export till olika länder kan man ibland behöva tillverka olika produktvarianter, vilket kan innebära avbrott i produktionen för att ställa om för respektive utformning. Det kan även innebära förseningar i lansering och bli mycket dyrare än man trott. Därför är det viktigt att i god tid ta reda på vad som gäller för den specifika produkten på aktuell marknad innan man bestämmer sig för en ny marknad. I vissa fall kanske det inte är lönsamt att börja sälja till en specifik marknad då en anpassning till denna skulle innebära för stora kostnader.

CE-märkning

För många produkter behövs en CE-märkning för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som behöver CE-märkning. Exempelvis så hör leksaker, elektrisk hemutrustning samt byggprodukter och medicintekniska produkter till de produktgrupper som omfattas av märkningen. 

Klicka här för att läsa mer om CE-märkning och ta reda på om din produkt omfattas av märkningen. 

Krav på förpackningen

Glöm inte heller att krav på anpassning också kan gälla förpackningens utformning, material, återvinningsbarhet och märkning.

Om du önskar hjälp och rådgivning så finns det hjälp att få

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.

Facebook
Twitter
LinkedIn