Produkt med svenska flagga
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Exportregler & Leverans

Att i första hand börja exportera till ett annat EU-land och i andra hand till länder där EU har frihandelsavtal är fördelaktigt administrativt och kostnadsmässigt gentemot marknader utan avtal.

Handeln mellan EU-länderna är fri från tullar och kvantitativa restriktioner men varje EU-land har rätt att i specifika fall stoppa varor med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet så ett fåtal undantag finns att stämma av. Här finns en översikt www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/exporteravarortillettannateuland.4.226de36015804b8cf3545c6.html

Export utanför EU

Länder utanför EU:s tullområde kallas för tredje land. Tredje land har olika regler för dokumentkrav, tullar och avgifter beroende på marknad och om det finns frihandels- eller andra avtal att nyttja. För export utanför EU finns en kort film på Tullverkets web som visar och förklarar förberedelser kring EORI nummer, tillstånd, registreringar och varukoderna. Varukoderna styr tullavgifterna och blir det fel kan företaget bli återbetalningsskyldig i upp till tio år så var noggrann och tag hjälp av tullverket.

Exportdokument

En vara kan få tullfrihet eller tullnedsättning tack vare frihandelsavtal, tullunionsavtal eller andra avtal som EU ingått men det kan behövas exportdokument av olika slag för att nyttja fördelarna. Vanliga exportdokument är ursprungsintyg, EUR.1 och ATA carnet. Mellansvenska Handelskammaren i Dalarna har både kurser, dokument och support kring dessa.

Leveransvillkor

Incoterms 2020® är standardiserade internationellt använda leveransvillkor som bland annat reglerar fördelning av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Risken för juridiska och ekonomiska missförstånd minskar väsentligt när parterna är överens och hänvisar till dessa regler. Att använda rätt leveransvillkor påverkar direkt affärens lönsamhet och det måste göras redan i första offert. För att välja lämpligt leveransvillkor måste ni behärska Incoterms 2020®.

Moms och andra avgifter vid export

För att beräkna, hantera och redovisa moms andra avgifter korrekt hänvisar vi till Skatteverket.

Om du önskar stöd finns det hjälp att få

FÖRBEHÅLL: Exportarena Dalarna påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i exportkompassen eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av guiden.

Facebook
Twitter
LinkedIn