VivoLab

Fredrik Bokvist och Lars Thelin hade erfarenhet inom sjukvården men inte av att driva företag, nu har de gjort en helomvändning och blivit entreprenörer på en global marknad.

För några år sedan var de nya som företagare, utan egentlig kompass, och med tusen frågor.

Nuläget?

– Senast 2026 är planen att ha byggt en läkemedels- och medicinteknisk utvecklingsenhet i Dalarna med 35-40 anställda. Vi hade aldrig klarat det här utan all expertis och hjälp på vägen, säger Fredrik Bokvist, överläkaren som tillsammans med en kollega gjort en helomvändning och nu blivit entreprenörer på en global marknad.

Det var inte länge sedan Fredrik Bokvists och Lars Thelins yrkesliv bestod av intensiva dagar inom sjukvården. I sina roller inom intensivvård och anestesi var det en förutsättning att behärska olika tekniska hjälpmedel samt förstå effekten av en stor mängd med läkemedel.

Ett intresse för teknisk och läkemedel växte fram och ledde till en för framtiden avgörande fråga: ”tänk om vi kan göra detta också?” 

– Vi spånade fram en mängd olika idéer utifrån alla de olika erfarenheter vi hade, i tid var det här 2017. Infallsvinklarna var många, men vi fastnade för idén med luftfilternappen. Utgångspunkten var att vi hade småbarn hemma, och det hörde till att de ibland blev förkylda och täppta i näsan. Vi såg problemet i att stoppa en vanlig napp i munnen på barnen eftersom den täppte till det enda återstående luftintaget. Lars började klippa i napparna och öppna upp dem för att skapa ett bättre luftflöde och snart var idén omsatt till den första prototypen.

– Jag är duktig på att söva folk, men visste inte riktigt hur man driver ett företag. Det var helt nya fält för mig, med en massa nya frågor. Ingen av oss var dålig på det vi gjorde, men med en fantastisk hjälp och guidning av olika aktörer på vägen så har det gått väldigt bra. 2018 kom vi i kontakt med Almi och Region Dalarna där vi fick stöd och lån för att kunna ta fram en produkt för marknaden. Nästa steg kom 2019 när vi blev ett inkubatorföretag på Dalarna Science Park och blev inkluderade i deras affärsutvecklingsprogram. När vi inte visste hur vi skulle göra fick vi stöd att ta titta på allt som hör ett företagande till, som affärsmodeller, finansiering och mycket mer.

Dessutom kom VivoLab med i ett affärsnätverk för internationalisering (Enterprise Europe Network) som har bistått med goda råd, nätverk och kontakter.

Under fjolåret kunde nappen – som går under namnet Breease® – släppas på den nordiska marknaden, i Sverige, Norge och Finland. I år anslöt även i Danmark och Indonesien.

I skrivande stund finns tio nordiska återförsäljare av produkten som vänder sig till barn i åldern 6-36 månader. Den stora skillnaden mot vanliga nappar är den inbyggda, utbytbara filterkapseln som reducerar luftföroreningar. Därtill kan nappen den med fördel användas vid förkylningar, pollenallergier och så vidare.

– Luftföroreningar upplevs kanske inte som ett problem i Norden rent allmänt, men i storstäderna kan det bidra till astma och andra sjukdomar. Tittar vi ut i världen är det ett väldigt stort problem, som i Shanghai, New Delhi och den typen av mångmiljonstäder. All intensiv biltrafik, kolkraft, och så kom coronan… Det finns många miljöer där behoven av våra produkter är stora och vi förhandlar nu med distributörer i Indien, Sydkorea och Taiwan.

En marknad utan gränser

Valet av marknad för den internationella satsningen var ganska given.
– Vi insåg tidigt att Asien har bäst förutsättningar för oss även om det innebär en större arbetsinsats med exporthantering, kreditrisker med mera. Valet gjordes enkelt. Vi ställde oss frågan, var löser våra produkter de största problemen? Där luftföroreningar är som störst och alla större städer i Asien-Stillahavsregionen har problem med smutsig luft.

De potentiella distributörerna identifierades och utvärderades sedan under processen.

 – Det var ett eget letande med många timmar på telefon och några hundra mail. Vi har även jobbat med aktörer lokalt på respektive marknad, bland annat med Business Sweden samt i viss mån Exportkreditnämnden.

Med tiden har VivoLab skaffat sig en del nyttiga erfarenheter från förhandlingarna med distributörer i länder som Indien, Sydkorea och Taiwan.

– Visst finns det kulturella skillnader i respektive land men allt sammantaget så är alla professionella och tydliga med vad man vill. Är man trevlig och proffsig tillbaka så har man en bra start tillsammans. Med en bra produkt så är det mer av en förhandling med lite givande och tagande.

Den största utmaningen med exportaffärerna hittills har varit tid, menar Fredrik.

– Man måste ha en tidsbuffert med i prognoserna, särskilt i post-pandemitider samt med tanke på oron på den finansiella marknaden. 

Fredrik säger att han är tacksam över att kunna vara verksam i Sverige där det finns en bra grogrund att växa med sina idéer, där det ”offentliga” som han uttrycker det, på olika sätt kuggar i för att hjälpa företagare framåt.

– Sverige är fantastiskt och lite av ett möjligheternas land tack vare alla stöd som finns. Som litet företag måste man nästan alltid ta hjälp av experter och det är ganska billigt och enkelt i Sverige. Det är en framgångsfaktor helt klart.

Misstag måste man göra på vägen, menar Fredrik, det är en naturlig del av processen.

– Vi började tidigt med att planera för export så vi tror vi ligger bra till. Om vi gjort något misstag kopplat till den vår internationella satsning? Det får vi se längre fram.

En annan del av resan är kopplad till det miljömässiga.

– I och med att våra produkter är 100 % återvinningsbara så var det helt naturligt att ställa kraven på hållbarhet mot vår export. Vår el är miljöcertifierad, transporterna likaså samt att vi i alla avseende letar nya infallsvinklar på förbättringar inom hållbarhet mot UN Compact. I höst börjar tester på helt biobaserade råmaterial i produkterna med beräknad marknadslansering 2023 där vårt redan låga CO2-avtryck blir nära noll per produkt.

För VivoLab AB är det lokala viktigt, och det är i Dalarna som basen ska ligga.

– Det är här vi vill verka av flera skäl, och vi har sagt att allt vi gör ska utgå från Sverige. Vi vill ha kontroll för att slippa IP-stölder, kvalitetsbrister och så vidare. Sen kommer vi att växa organiskt med en intern produktion som stöttas upp av en extern sourcing. I personal pratar vi om att 35-40 anställda ska vara på plats innan 2026.

Fakta / VivoLab

Företag: Vivolab
Företagsidé: Luftfilternapp
VD:  Fredrik Bokvist
Säte: Falun
Omsättning: 342 000
Antal anställda: 3
Exportmarknad: Skandinavien samt Indonesien

Facebook
Twitter
LinkedIn