Staffans Vapen och Jakt

När Staffan Leth blev företagare, var det på grund av att han såg ett behov – att erbjuda marknaden för sportskytte och jakt ammunition helt utan bly. Utbudet för skytteintresserade i Dalarna var magert och de få butiker som fanns, kunde inte så mycket om skytte. 

Verksamheten startade Staffan 1991, först som ett fritidsföretag vid sidan av sitt ordinarie jobb som officer på Dalregementet i Falun och senare, när försvaret gjorde stora neddragningar och regementet i Falun lades ned, som en heltidsverksamhet. Vi det laget hade Staffan också utökat ”fritidssysslan” till att även tillgodose jaktintresset.

År 2000 flyttade Staffan företaget från det ombyggda garaget i Sifferbo till Duvnäs, och 2008 flyttade han in i de lokaler på ca 500 kvm där Staffans Vapen & Jakt finns idag med 4 anställda varav 3 på heltid. Trogen sin affärsidé fokuserar Staffan fortfarande på skytte och jakt och kan erbjuda det mesta på området. Han har inte frestats att ta in tex fiskeprodukter och säger själv att ”Vi ska göra det vi är duktiga på”.

Under sin tid i det militära, runt 1990–91 när han sköt pistol i det militära landslaget, fick Staffan kunskap om att bly kunde vara farligt för hälsan. På den tiden pratade man om att skyttarna kunde bli utsatta för s.k. blygaser när de avlossade vapnen. Den erfarenheten har ”legat litegrann i bakhuvudet och mognat” och i och med de senare årens diskussioner om blyförbud i kulor inom EU, beslutade Staffan 2018 att han ville göra en egen blyfri jaktkula. Med tanke på Staffans bakgrund med jaktintresse, ingenjörsexamen, officersjobbet samt det personliga intresset för skytte, fanns också bra förutsättningar att göra idén till verklighet.
Staffan bestämde sig alltså för att ”Tillverka världens bästa jaktkula i Sverige, blyfri med precision som en matchkula, prisvärde, tillverkning, och distribution så att kulans pris tilltalar varje svensk jägare”.

Under utvecklingen har Staffan tänkt och skissat samt fått hjälp att skapa ritningar i cad för att sedan skicka till en fabrik som gjort testserier. För att testa precisionen sköt de mot vanlig papptavla från början. När de nådde tillräcklig exakthet, gick de vidare för att testa hur kulan expanderade och provsköt i ballistisk gelatin. Utifrån resultaten kunde Staffan sedan korrigera precision och expansion. I början av utvecklingen var det många olika småserier att testa med många korrigeringar här och där. ”Det har varit väldigt mycket pyssel att få till det, men det har varit jättekul” säger Staffan.

Han berättar att vid test skjuter de alltid träffbilder med 5 skott med mindre än 10 mm på 100 m skjutavstånd. Som bäst har de lyckats skjuta en träffbild, 5 skott, med 41 mm på 300 m.

Efter 30 år i branschen har Staffan byggt upp en del internationella kontakter men enligt honom själv, inte tillräckligt för att skapa en effektiv distribution på kort tid. Han sökte upp Marie Ericson på Dalarna Science Park, kontaktperson för nätverket Enterprise Europe Network (EEN) vilket ledde till att Staffan bland annat fick kontakt med forskningsinstitutet RISE. På RISE kunde man använda höghastighetskamera för att filma kulan och visa vad som händer när den skjuts. Något som är mycket värdefullt eftersom kunderna kan se med egna ögon att en blyfri kula fungerar, samt hur den fungerar.

Via EEN och Marie Ericson, träffade Staffan också Business Swedens regionala exportrådgivare i Dalarna, Bashar Mustafa som ordnade ett möte med en konsult för outdoor-produkter på den amerikanska marknaden. ”Bashar och Marie och varit jättehjälpsamma – det har varit ett jättebra samarbete” tycker Staffan.

Utöver EEN och Business Sweden har Staffan haft kontakt med Region Dalarna som beviljat honom finansiellt stöd till medverkan på IWA OutdoorClassics 2023 i Nürnberg, samt kontakt med Almi.

Idag har Staffan affärskontakter i bland annat Finland och Frankrike som han fick genom att delta på mässan i Nürnberg både förra året och i år. Bland annat kunder i Danmark och Tyskland, Schweiz, Portugal och Japan. Han är också på gång i Norge och Spanien.

Att Staffan haft rätt timing är heller inget han sticker under stol med. EU har pratat om blyförbud i kulor i flera år utan beslut, men nu har diskussionen kommit så pass långt, samtidigt som kunskapen och önskan om hållbara alternativ ökat, att man i EU:s länder inte vågar chansa på att det inte blir av Bland annat går Danmark i bräschen för att införa eget förbud nationellt, samt några delrepubliker i Tyskland där det blir förbud mot att använda blykulor på statlig mark.

När det gäller utmaningar berättar Staffan att han tycker att det kan vara tufft att hitta företag som är förändringsbenäget, men har en stabil verksamhet och dessutom i ”rätt land”. Dessutom finns det speciella lagar och regler man måste ha kunskap om vid leverans och transport av ammunition. Framför allt med flyg vilket var nytt för Staffan som tidigare skickat varorna landvägen.

På frågan om han har några tips att dela med sig till andra entreprenörer i branschen svarar Staffan att: ”Man måste ha en idé man tror på och att man är uthållig – framgången kommer inte på en gång och våga fråga om hjälp. Jag började med projektet 2018 och det är först nu det börjat rulla.”

Fakta / Staffans Vapen och Jakt

Företag: Staffans Vapen och Jakt AB
Företagsidé: Blyfri ammunition för sportskytte och jakt. 
VD: Staffan Leth
Säte: Duvnäs: Dalarna
Omsättning: 10 miljoner
Antal anställda: 4
Exportmarknad: Europa och Japan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn