Optileks

Optileks i Rättvik slipar glasögonglas åt optiker i hela Norden. I Norge och Danmark har man valt att anställa inhemska representanter i kontakten med sina kunder. Det har gett resultat. De senaste åtta åren har företaget gått från 25 miljoner i omsättning, till närmare 70 miljoner, och antalet anställda har ökat från 17 till 45. 

VD är Sia O’Reilly som arbetat i företaget i åtta år.

Kan du kort förklara vad Optileks gör?
– När det är dags att köpa glasögon så besöker du en optiker som mäter din syn och du får ett recept på vilka glas du behöver. Sedan väljer du en glasögonbåge du trivs med. Därefter skickar optikern ditt recept och båge till oss och så gör vi rätt slipning på glasen, monterar glasen i bågen och skickar tillbaka till optikern.

Optileks har tre specialiteter där företaget ligger i absolut framkant i Norden; Specialslipningar för mer allvarliga synfel, slipade sportglasögon och skyddsglasögon. Sia visar sportglasögon av sorten som många cyklister använder. De ska skydda både mot sol och vinddrag och är därför reflekterande och bredare. För att sportglasögonen ska ge användaren bra syn även i periferiseendet, ställer det större krav på slipningen och glasen blir något tjockare.

– Här märkte vi en skillnad mellan våra svenska och danska kunder. Danskarna var mer bekymrade av det estetiska i att glasen blev tjockare, något som vi faktiskt aldrig hört från våra svenska kunder. Därför började vi experimentera för att hitta lösningar för att göra glasen tunnare och vi är en bit på väg.

Vi vandrar igenom lokalerna som är fyllda med högteknologisk testutrustning, slipmaskiner med stor precision, och glasfärgning. Sia berättar att det är en teknikintensiv bransch och att om man ska vara konkurrenskraftig så behöver man ha de bästa hjälpmedlen och maskinerna. Optileks ägare har hela tiden valt att återinvestera en stor del av överskotten i nya, bättre maskiner och det gör att man kan ligga långt fram i utvecklingen.
– Vi kan ärligt säga att vi kan göra allt som alla andra tillverkare kan…och lite till, säger Sia och ler.

Hur arbetar ni med er export i Norden?
– Vi började att bearbeta danska marknaden själva, men även om de nordiska kulturerna är lika på många sätt så finns det även olikheter. Det ledde till en del missförstånd och därför anställde vi en dansktalande försäljningschef. Det har gjort stor positiv skillnad.
I Norge, som är utanför EU, har vi ett eget företag som vi exporterar till och lika som i Danmark har vi en norsktalande försäljningschef och representant som sköter de löpande kontakterna med kunderna i landet.

Varför säljer ni bara i Norden?
Sedan några år tillbaka ingår vi i en större koncern med flera tillverkare, där vi delat upp världsmarknaden. Vi har Norden. Samtidigt kan vi få specialbeställningar från andra företag i vår koncern som kan vara i länder över hela världen. Då säljer vi till dem så att de i sin tur kan leverera till sina kunder.

Ni har lyckats bra, finns det något som hindrar att ni dubblar er omsättning igen?
– Vi har utrymme att växa, så det skulle vi klara. Samtidigt är vi i en liten bransch där ryktet betyder mycket. Vi kan alltså fortsätta växa, men det är viktigt att alla delar följer med när det gäller kvalitén som vi är kända för, leveranstider osv. Kort sagt så tror jag att vi kommer att fortsätta att växa och att det kommer att gå bra så länge vi gör det i rätt takt.

Nu måste jag fråga om namnet Optileks, ”opti” förstår jag, men ”leks”?
Optileks grundades i Leksand 1975, därav ”-leks” i företagsnamnet. När företaget började växa fanns inga lämpliga lokaler i Leksand så man flyttade till den gamla brandstationen i Rättvik och här har vi blivit kvar.

Fakta / Optileks

Säte: Rättvik

Grundades: 1975

Omsättning: Närmare 70 miljoner SEK 

Antal anställda: 45

Typ av verksamhet: Slipning glasögonglas

Länk till Optileks hemsida

Facebook
Twitter
LinkedIn