Next Green

Från en idé på en herrmiddag till ett växande exporterande företag – ta del av Next Greens delägare Mica Hohtendahls berättelse.

Idén till Next Green kom under en herrmiddag hösten 2016 då Paul Eriksson, Håkan Sundkvist och undertecknad träffades. Alla tre var erfarna företagare som både startat, utvecklat och gjort exit från olika bolag. De tre delägarna delade ett intresse för, teknik, bilar och framför allt motorsport. Elbilar och kommande elektrifiering blev också vårt samtalsämne. Vi förstod att en stor omvälvning var på kommande och vi hade tidigare varit med om persondatorrevolutionen på 80-talet, mobiltelefonexplosionen på tidigt 90 tal och smartphoneutvecklingen på sent 10-tal. När det stora ”interruptions” uppstår så skapas affärsmöjligheter.  Next Green var fött.

Första året ägnades åt att försöka förstå vad som var på kommande, vilka var utmaningarna? Var kunde vi hitta vår nisch? Vi studerade internet besökte mässor och pratade med ett flertal företag i branschen. Från början var vår målsättning att skapa egna produkter, helst med möjlighet till export, för att därigenom skapa ett större värde på bolaget. Tidigt bestämdes också att B2B var viktigt, då vi alla hade erfarenhet från detta i tidigare verksamheter.

Vi började marknadsföra och sälja laddsystem och knöt avtal med olika elektrikerkedjor.

Snabbt fick vi frågeställningar om att utveckla olika montage och installations- tillbehör. En erfaren konstruktör, Dick Eriksson, anställdes. Tack vare tidigare erfarenheter gällande utveckling och försäljning av ståldetaljer kunde vi relativt snabbt bygga ett koncept med utveckling och försäljning ”inhouse” samt tillverkning och montering hos underleverantörer.  Tidigt bestämde vi att inte tillverka själva.  I stället överlät vi detta till olika lokala svenska underleverantörer. Detta för att kunna expandera med eller snabbare än marknaden. Allting skulle bygga på svensk kvalité. En försäljningschef, Sebastian Hohenthal, med erfarenhet från grossistförsäljning anställdes. Att försäljningen skulle gå via grossister var viktigt för att komma ut brett på marknaden.  Flera avtal tecknades i snabb takt med de ledande grossisterna i Sverige. Försäljningen på de egna montage- och installationstillbehören tog fart under 2021. Vi har dubblerat omsättningen under de senaste fyra åren och förväntas omsätta ”norr” om 22 MSEK 2022 (knappt 10 MSEK 2021). Under slutet av 2021 bestämde vi att inleda en exportsatsning. Finland låg först på tur och sedan Norge. Några europeiska exportmarknader är planerade under 2023.

Vår målsättning är att kunna sälja Next Green- produkter på flera exportmarknader i men också utanför Europa. Nu i skrivande stund, juni 2022, har vi kommit igång bra med försäljningen i Finland. Ett kontor planeras i Finland under 2023. Även till Norge har försäljningen så smått kommit igång.

För att kunna expandera krävs bra bank- och finanseringskontakter. Tillsammans med lokala Leksands Sparbank och Almi har vi lyckats bra med detta utan att ta in externt riskkapital och därigenom externa ägare.

Region Dalarna och IUC har också ställt upp med utvecklingskapital samt stöd i vår utveckling.

Next Green har även fått exportstöd för att internationalisera vårt koncept.

Vid en så snabb expansion är utmaningarna många bla likviditet trots god lönsamhet. Här är vikten av lokala aktörer med lokalt bestämmande av största vikt.

En annan utmaning är att snabbt utveckla ett komplett produktsortiment i vår nisch ”Montage och Installations produkter inom e-mobility”. Här har produktutvecklingen gått i rasande takt tillsammans med våra kunder, elektrikerna, som kommit med värdefulla synpunkter och produktönskemål. Det är viktigt att vi snabbt mutar in vårt område.

En annan utmaning är att nå ut till marknaden med de relativt små resurser som vi har. Vi har använt oss av sociala medier och traditionellt säljarbete ”dänga väska”.

Utmaningarna vid export är också många, kulturen tex i Finland skiljer sig en del från Sverige, men tack vare tidigare erfarenheter har det gått enligt plan.

En fördel för oss som har huvudkontoret i Mora är att teamsmöten efter pandemin blivit mer vanliga och accepterade. Det sparar mycket restid.

Vår exportresa har bara startat och fler utmaningar/problem kommer garanterat att dyka upp.

Det är också viktigt att ha lönsamhetstänkande redan i produktutvecklingen, att produkterna blir optimala ur tillverkningssynpunkt. Här har vi arbetat intimt med våra underleverantörer. I framtiden måste vi kunna konkurrera med bla kopior tillverkade i Kina. Det är även viktigt att produkterna är montagevänliga och ”smarta”. Här har vi haft stor fördel av samarbetet med våra kunder, elektrikerna.

Våra tips till företagare med liknande utmaningar är:

  • Försök hitta en nisch, där Ni inte har så stor konkurrens.
  • Det är viktigt att det finns marginal vid produktförsäljningen, man måste hela tiden tjäna pengar på produkterna man säljer.
  • Omge Dig med bra folk, ta hjälp, diskutera och fundera, men det är ändå Du som har ansvaret.
  • Vid export är det viktigt att ha bra marknader/kunder för att försöka minimera kreditförluster. Om en affär inte känns bra så är den troligen inte det.

Mora 18 juni 2022
Vid pennan
Mica Hohenthal

Fakta / Next Green

Säte för Next Green är Mora, omsättning 2022 norr om 22 MSEK, 2021 knappt 10 MSEK, sju anställda, VD Paul Eriksson, Utvecklar och marknadsför produkter inom e-mobility,  antal år som företaget arbetat med export: 0.5, vilka marknader: Finland, Norge. Kommande marknader: Tyskland och England.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn