Kablego

I Säter finns företaget Kablego med mer än 30 års erfarenhet av att tillverka och montera kablage och med kunder i hela världen. I dag omsätter företaget 31 miljoner och leds sedan några år tillbaka av syskonparet Marie-Louise och Fredrik Fjägerås.

 Marie-Louise Fjägerås, är det viktigt för Kablego att tänka internationellt?

– För oss är det viktigt att tänka internationellt men det är även viktigt att produktionen stannar i Sverige, Dalarna och helst Säter. Dalarna har en tradition av att vara bra på hantverk med kvalité och att vi är från länet har gett oss ökade affärsmöjligheter.

– Världen har krympt och i dag finns det andra möjligheter, det är lättare att få tag på ingående material genom till exempel e-handel samtidigt som vi har lättare att söka potentiella kunder och kunder har lättare att hitta oss genom vår hemsida.

– I dagsläget är exportandelen ca 20 procent av vår omsättning och vi skulle ha kapacitet att öka den. Under 90-talet gick en stor del av försäljningen till Norge och Finland och exporten stod för en större andel av företagets totala omsättning än vad det är i dag.

Hur vill du beskriva Kablegos exportprocess?

– En stor del av vår export går till tillverkningsindustrin i andra länder genom uppdrag från till exempel Hitachi. Våra produkter hamnar ofta runt om i Europa men även till länder som Indien, Malaysia och Kina. Vid några fall exporterar vi direkt till företag som till exempel i Polen, Tjeckien, Spanien och Kina.

Hur arbetar ni med att hitta nya kunder globalt?

– Våra kunder vill ofta att deras underleverantörer ska köpa våra produkter oss och vi blir oftast rekommenderade från andra företag. Genom samarbetet med Hitachi får vi tillgång till många marknader, vilket är viktigt för oss. Nyckeln är den kvalité som vårt kablage har eftersom det lever upp till den standard som Hitachi efterfrågar. Kostnadsmässigt hade produkter från Kina eller Indien varit ett bättre alternativ men Hitachi ser att vi säkerställer kvalitén på deras lösningar genom våra leveranser. Det gör att vi i dagsläget inte arbetar aktivt med sälj på den globala marknaden.

Marie-Louises tips till entreprenörer som är nyfikna på export:

Var inte rädd för export. Det är inte så krångligt som man tror rent logistiskt men det är viktigt att läsa på kring till exempel paketering av pall och bestämmelser eftersom det kan vara är olika från land till land. Om man gjort fel vid transporten kan det hända att produkterna fastnar på vägen. Så mitt tips är att ta reda på tullar och fraktavtal.

Fakta / Kablego

Företag: Kablego
Grundades: 1987
VD: Marie-Louise Fjägerås
Säte: Säter, Dalarna
Omsättning: 31 miljoner
Antal anställda: 33 anställda
Exportmarknad: Stora delar av världen

Facebook
Twitter
LinkedIn