Gealtan

Gealtan AB är grundat och ägs av renskötaren Benny Jonsson i Idre. Själva aktiebolaget bildades 1994 vid sidan av renskötseln men Benny har varit verksam sedan 1980 och försett svenska och utländska kunder med renskinn av hög kvalitet. 

Affärsidén baserar sig huvudsakligen på att köpa in råa hudar som skickas till garveri för garvning. När de kommer tillbaka klassificerar Benny dem och en del behandlas pensalför att bli vattenavvisande och andra blir råmaterial för olika hantverk. Till exempel blir en del skinn slöjdläder som kan användas till att göra bland annat kaffepåsar och ryggsäckar enligt samisk tradition. Många skinn används emellertid som prydnadsskinn, till exempel på väggar, golv, och stolar. Skinnen som är behandlade och gjorts vattenavvisande är användbara till olika utomhusaktiviteter och eftersom pälsstråna är ihåliga och luftfyllda är skinnen mycket varma. Många lägger dem på skoterkälken, eller på pallen när man pimplar, på snön i en solgrop under pausen på skidfärden, på älgpasset eller i tältet och kåtan.  

Ridsporten är också en stor marknad. Benny säljer mycket skinn inom ridsporten där de används som vojlock. Även här är det luftfyllda pälsstråna en fördel eftersom de skapar en isolerande och fenomenal tryckavjämnande effekt. Vojlocken av renskinn är underbart mjuk mot hästen, värmer och skyddar hästens hud samt fuktavvisande och förhindrar skav. 

Benny har exporterat renhudar till olika länder i runt 20 – 25 år. Framför allt till Norge och Europas alpområden – Schweiz, frankrikeFrankrike, Österrike och Tyskland. De senaste åren har hudarna även nått USA och Japan. Här har Benny samarbetat med en firma i Dalarna som köper skinnen och i sin tur exporterar en del av dem utanför Europa.  

Numera hittar man dessutom Gealtan AB:s renhudar i Kina. När Benny söktes upp av en kinesisk agent intresserad av att köpa in hudar tog han kontakt med Marie Ericson och Xina Lang, kontaktpersoner för nätverket Enterprise Europe Network (EEN) på Dalarna Science Park. Marie och Xina assisterade med kostnadsfri rådgivning gällande exportprocesser, bakgrundskoll samt avtalsförhandling och nu finns hudarna på plats i Kina.  

På frågan om vilka svårigheter Benny stött på, svarar han att den största utmaningen är råvarans begränsning. Efterfrågan är större än tillgången eftersom renhudar inte är en dussinvara. Det slaktas väldigt lite renar i Sverige och under få dagar per år eftersom man följer rennäringens säsonger och respekterar antalet slaktfärdiga renar. Då Benny har avtal med Idre Samebys slakteri, kan han ändå med ca ett års framförhållning ta emot större ordrar från sina kunder.  

Ett sätt att växa företaget har varit att jobba med export, vilket har ökat omsättningen eftersom Gealtan AB nått flera marknader. Exportarbetet har lönat sig och exempelvis exporterar de 30% mer till Japan i år än förra året.  

Ett tips från Benny när man vill växa trots begränsad tillgång på produkten är att styra upp affären med pris. Har du en kvalitetsprodukt kan du tjäna mer på samma volym. Dock är balansgången hårfin och du kan förlora kunder om du inte är försiktig. Men fördelen med att exportera är att det är lättare att ta ut ett högre pris om varan är tillräckligt exklusiv.  

Fakta / Gealtan

Företag: Gealtan AB
Företagsidé: Försäljning av renskinn
Säte: Foskros, Dalarna
Omsättning: 3,7 miljoner (2022)
Antal anställda: 1
Exportmarknad: Europa, USA, Japan och Kina

Facebook
Twitter
LinkedIn